Este libro é á vez un manual para os que exercen a súa profesión no campo do transporte e da mobilidade urbana, e unha obra de reflexión para quen se interrogan acerca dos problemas actuais das cidades.

O autor propón un novo modelo de atención ás distintas necesidades de relación dos cidadáns; aposta firmemente polo transporte colectivo, na certeza de que cada modo ten uns requirimentos de demanda e distancia de desprazamento que obrigan a confiar na intermodalidad como resposta; e anima a proseguir na tarefa iniciada por moitos Concellos de rescatar o espazo público urbano para o desprazamento a pé ou en bicicleta, menos contaminante, máis saudable e mais adecuado ás carencias de enerxía que ameazan ao planeta.

Pero, xunto á necesidade que preconiza de limitar a utilización do automóbil privado na cidade, o autor recorda, igualmente, que este modo de transporte ha de desempeñar aínda un papel importante na satisfacción do dereito á conexión que teñen os cidadáns que viven nas periferias dispersas das cidades, nas que non é fácil nin útil un sistema de transporte colectivo.

Subxace no texto a preocupación polos problemas ambientais, pero o autor antepón á súa resolución a preocupación pola equidad social. É este último aspecto o que fai deste libro unha obra de reflexión que alerta sobre o feito de que, nun contexto de crise, non son xustas algunhas medidas que poden marxinar a amplas capas da poboación.

Como sinala Gabriel Dupuy no seu prólogo, Manuel Herce elixiu un enfoque no que a aposta política resulta esencial: a mobilidade entendida como un dereito. (?) este libro recorda con acerto, pero con forza, as virtudes dun pragmatismo inspirado na preocupación polo ben común.

Fonte: engebook.com

Indice dá obra:
 • Prólogo
 • Prefacio
 • O dereito á mobilidade: requirimentos da sociedade actual
 • O estudo da demanda: necesidades por grupos de poboación
 • A planificación do transporte urbano: enfoques conceptuais
 • Os modelos de demanda: obsolescencia e críticas dos seus métodos
 • A planificación da mobilidade: ferramentas dun enfoque alternativo
 • Os plans de mobilidade urbana: o marco para unha nova estratexia
 • A eficacia social do automóbil: medidas para o seu uso racional
 • O reto do transporte colectivo: melloras na súa oferta como ferramenta
 • Os desprazamentos non motorizados: necesidade de adaptar o espazo público
 • A distribución de mercancías: a súa crecente ocupación da rúa
 • Epílogo
 • Bibliografía
O Autor:
Manuel Herce Vallejo
Doutor Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.

Produción Científica

Os traballos publicados
_____________________

0 comentários:

Postar um comentário

Mobilidade Urbana Sustentábel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column