Mobilidade Urbana Sustentábel

Unha mobilidade urbana sustentábel

Nós, cidades, debemos esforzarnos por mellorar a accesibilidade e por manter o benestar e os modos de vida urbanos á vez que reducimos o transporte. Sabemos que é indispensábel para unha cidade viábel reducir a mobilidade forzada e deixar de fomentar o uso innecesario dos vehículos motorizados. Daremos prioridade aos medios de transporte respectuosos do ambiente [en particular, os desprazamentos a pé, en bicicleta ou mediante os transportes públicos] e situaremos no centro dos nosos esforzos de planificación unha combinación destes medios. Os diversos medios de transporte urbanos motorizados deben ter a función subsidiaria de facilitaren o acceso aos servizos locais e de manteren a actividade económica das cidades.

Detalle da:

CARTA DE AALBORG
Carta das cidades europeas cara a sustentabilidade
Aprobada polos participantes na Conferencia Europea sobre as Cidades Sustentábeis celebrada en Aalborg, Dinamarca, o 27 de maio de 1994.
___________________

Documento en Formato PDF:

Axenda 21 Local - Federación Ecoloxista Galega - Marzo de 2000
______________

0 comentários:

Postar um comentário

Mobilidade Urbana Sustentábel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column